• IMG_7007.JPG
  • IMG_7009.JPG
  • IMG_7019.JPG

tennisschool match

Zomer-Lesreglement

 

  1. Een lesuur bedraagt 50 minuten plus 10 minuten die zijn bestemd voor vrij spelen.
  2. De les gaat in principe altijd door tenzij de trainer besluit (in overleg met de groundsman) dat de les niet doorgaat. In dat geval geldt: eerste les wordt ingehaald, tweede les voor rekening leerling, derde les wordt ingehaald. Dit met een maximum van twee inhaallessen.
  3. Bij afwezigheid of ziekte van de trainer wordt de les altijd ingehaald.
  4. Bij afwezigheid van de leerling beslist de trainer of er wel of niet wordt ingehaald.
  5. Bij annulering geldt: voor aanvang van de lessen is 50% van het lesgeld verschuldigd. Na aanvang van de lessen 100% van het lesgeld. 
  6. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de trainer.
  7. U kunt aangeven met wie u wilt trainen. Bij de indeling zal hier zoveel mogelijk rekening mee worden gehouden. De trainer streeft naar een zoveel mogelijk homogene indeling van de groepen.
  8. De tennisschool houdt vakantie in de officiële schoolvakantieperiodes, zoals die door het Ministerie van Onderwijs worden vastgesteld (www.schoolvakanties.nl).

 

Geef uzelf of uw kind zoveel mogelijk in groepjes van vier op. Stem dit ook onderling af!

 

clinic

Clinic, feestje, uitje?

Iets te vieren? Maak er een sportieve uitdaging van! Match verzorgt naar wens een clinic tijdens een verjaardagsfeestje, schoolfeest of bedrijfsuitje. Of het nu op de tennisbaan of in een tennishal is; Match maakt er een feestje van!

competitie

Competitietennis

Speciaal voor de competitiespeler worden de lessen afgestemd op wedstrijdervaring. Zowel in individueel als in teamverband worden technische en tactische vaardigheden verfijnd. Alles met het kampioenschap als doel! Match beschikt over trainers die – buiten de reguliere KNLTB opleiding- de applicatiecursussen ‘tactiek’ en ‘mentaal’ gedaan hebben. Een van de leerlingen van Match, Kevin Hol uit Stolwijk, heeft de 135ste plaats op de nationale rankinglist voor jongens t/m veertien jaar weten te bereiken! Match is trots!

junioren

Juniorentennis

Bij junioren (5 – 18 jaar) staat de individuele ontwikkeling centraal. Alles komt aan bod: techniek, tactiek maar ook het sociale aspect. Hoe gedraag ik mij op de tennisbaan? Hoe ga ik beleefd met mijn tegenstander om? Door deskundige begeleiding van Match wordt bij de jonge tennisser het beste naar boven gehaald!

peuter kleuter 2

Peuter- en kleutertennis

Match heeft speciaal voor de jongste tennisser een methode ontwikkeld om spelenderwijs kennis te maken met tennis: guppentennis. Met behulp van speelgoed en gooi- en vangspelletjes worden de eerste beginselen van de techniek bijgebracht.  Guppentennis wordt verzorgd door een trainer met pedagogische opleiding en de KNLTB Tenniskidsopleiding (www.tenniskids.nl). Elk kind ontvangt een diploma. 

senioren

Seniorentennis

Binnen de senioren (vanaf 18 jaar) is een grote variatie aan spelers; de recreatieve speler, de prestatieve speler en de seniorplusspeler (60plus). Match biedt elke speler de lessen die voor hem/haar het meest geschikt zijn, rekening houdend met het te bereiken doel. De nadruk ligt op het technische en tactische vlak. Men is nooit te oud om te leren! Tennisschool Match beschikt over een trainer met de KNLTB seniorplus licentie.